Site Overlay

ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านสติปัญญาของเด็ก

ในปัจจุบันของเล่นเป็นมากกว่าสิ่งของที่มีไว้เพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานเหมือนในอดีต เพราะสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้การเลี้ยงดูและการฝึกทักษะต่างๆของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในปัจจุบันของเล่นสำหรับเด็กจะอยู่ในรูปแบบของเล่นเสริมทักษะที่จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงและการเรียนรู้ของเด็กเองก็เริ่มมีหลายๆสิ่งช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ของเล่นเสริมทักษะจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้พัฒนาทักษะของเด็กเป็นอย่างมาก

          ของเล่นเสริมทักษะสามารถช่วยเสริมทักษะได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วยเสริมทักษะด้านร่างกาย ช่วยเสริมทักษะด้านสังคม ช่วยเสริมทักษะด้านอารมณ์ หรือการช่วยเสริมทักษะด้านสติปัญญา ซึ่งในสี่ด้านที่กล่าวมานี้พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญในด้านสติปัญญามากเป็นพิเศษ เพราะต้องการให้ลูกเป็นคนเก่งและสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ของเล่นเสริมทักษะด้านสติปัญญาจึงได้รับความนิยมมาก

          สำหรับของเล่นเสริมทักษะด้านสติปัญญานั้น โดยส่วนใหญ่จะช่วยฝึกให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำ ฝึกการคิดคำนวณอย่างง่าย ฝึกการจำแนกสิ่งต่างๆ เช่น ขนาด รูปร่าง เสียง สี น้ำหนัก เป็นต้น ซึ่งของเล่นเสริมทักษะที่มีรูปร่างและสีสันสวยงามจะมีส่วนช่วยให้เด็กตั้งใจเรียนรู้ทักษะจากของเล่นชิ้นนั้นมากขึ้นด้วยเช่นกัน ของเล่นเสริมทักษะด้านสติปัญญาที่เหมาะสำหรับเด็ก ได้แก่ ชุดเครื่องเล่นเกมฝึกปัญญา การต่อจิ๊กซอว์รูปต่างๆที่ไม่ซับซ้อนเกินไปนัก เกมการ์ดสอนคำศัพท์ กระดานต่อภาพแม่เหล็ก เกมแยกขนาดสิ่งของ การต่อบล็อกไม้ บล็อกตัวต่อหลากสี การต่อโมเดล การวาดภาพ ระบายสี เป็นต้น ซึ่งของเล่นเสริมทักษะเหล่านี้ไม่ได้เพียงช่วยเสริมทักษะทางด้านสติปัญญาเพียงด้านเดียว แต่ของเล่นหลายชิ้นยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กด้วยเช่นกัน          

สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการให้เด็กมีสติปัญญา เฉลียวฉลาด นอกจากจะหาซื้อของเล่นเสริมทักษะมาให้ การเลี้ยงดูที่ดี ใส่ใจสุขภาพและการทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ดังนั้นถึงการเล่นของเล่นเสริมทักษะจะช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กแต่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ย่อมเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กมากที่สุด และเด็กแต่ละคนก็มีขีดจำกัดของการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นพ่อแม่และคนรอบตัวก็ไม่ควรกดดันหรือบังคับเด็กให้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากจนเกินกว่าที่เด็กจะสามารถรับได้