Site Overlay

4 เหตุผลที่ควรสมัครงานจากหลาย ๆ ช่องทาง

                บางครั้งการสมัครงานนั้น ก็มีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าการสมัครงานเพียงแค่หน้าบริษัทอย่างเดียวในบทความนี้เราจะมาพูถึงข้อดีของการสมัครงานจากหลาย ๆ ช่องทาง (แต่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับ) ว่าจะมีข้อดีอะไรบ้าง ? และเราควรจะสมัครงานจากหลาย ๆContinue reading4 เหตุผลที่ควรสมัครงานจากหลาย ๆ ช่องทาง